Skip directly to content

MEER INFORMATIE

Onderstaande hyperlinks, met uitzondering van www.pfizer.nl, vallen buiten de verantwoordelijkheid van Pfizer bv.


Op internet is een speciale pagina gewijd aan pijn: www.pijn.startpagina.nl. Vanuit deze pagina kunt u zoeken naar informatie over verschillende soorten pijn.


Stichting Pijn-Hoop.

is een organisatie voor mensen met chronische pijn, door mensen met chronische pijn en verder voor iedereen die al dan niet beroepshalve geïnteresseerd is in het onderwerp pijn.


Diabetesvereniging Nederland (DVN)

wil alle mensen met diabetes vertegenwoordigen in hun strijd voor goede zorg en een beter leven. Website: www.dvn.nl


Diabetesfonds Nederland Voorlichting, wetenschappelijk onderzoek Website: www.diabetesfonds.nl

 


Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten "de Wervelkolom"

Ontmoetingsplek voor iedereen die - op welke manier dan ook - te maken heeft met rugklachten.


BorstkankerVereniging Nederland

BorstkankerVereniging Nederland is een landelijke non-profit organisatie voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met borstkanker. Er is een aparte werkgroep over zenuwpijn. Website: www.borstkanker.nl


KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding zet zich in op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. Website: Website: www.kwfkankerbestrijding.nl


Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Werkgroep Aangezichtspijn

Voor hulp en ondersteuning van patiënten met trigeminusneuralgie en andere vormen van aangezichtspijn. Tevens vindt u er alle informatie over migraine en ernstige hoofdpijn. Websites: www.aangezichtspijn.nl


Mijn Pijn:

Mijnpijn.nl is een platform van patiëntenorganisaties en professionals die zich inzetten voor erkenning en betere zorg voor mensen met chronische pijn.
Website: www.mijnpijn.nl


Pfizer

Rivium Westlaan 142
Postbus 37 - 2900 AA Capelle aan den IJssel
2909 LD Capelle aan den IJssel
Tel: 010-4064 200
Website: www.pfizer.nl