Skip directly to content

WAT IS ZENUWPIJN?

Zenuwpijn ontstaat door een beschadiging of gebrekkige werking van het zenuwstelsel. Het wordt onder andere omschreven als:

  • Branderige, schrijnende pijn
  • Zeurende pijn
  • Tintelingen
  • Elektrische schokken
  • Het gevoel op glas of watten te lopen
  • Kriebelende pijn
  • Stekende pijn
  • Gevoelig voor kou/warmte
  • Doof of dood gevoel

Als u een beschadiging in uw zenuwstelsel heeft, dan ontstaan er veranderingen in uw zenuwstelsel. Veel meer dan we vroeger dachten. Het centrale zenuwstelsel bevindt zich in de hersenen en het ruggenmerg. Van daaruit worden alle lichaamsfuncties aangestuurd. Het perifere zenuwstelsel omvat alle zenuwen die daarbuiten liggen, zoals zenuwen in handen, benen of huid. Het perifere zenuwstelsel stuurt informatie naar het centrale zenuwstelsel. Bijvoorbeeld: zenuwen in uw handen registreren dat de pandeksel heet is. Deze info wordt verwerkt in de hersenen en onmiddellijk sturen de hersenen het commando ‘loslaten’ naar de handen.

Hoe ontstaat zenuwpijn?

Zenuwpijn (ook wel neuropathische pijn genoemd) wordt veroorzaakt door een beschadiging of verminderde werking van een zenuw. Als er een beschadiging in één of meer zenuwen optreedt, ontstaan er veranderingen die ervoor zorgen dat er aanhoudend pijnprikkels naar de hersenen worden gestuurd. Doordat de zenuw overprikkeld raakt, ontstaat overgevoeligheid van de zenuwen. Hierdoor worden niet pijnlijke prikkels als pijnlijk ervaren. Dit ervaart u als constante pijn, terwijl er geen aanwijsbare reden voor is. Zenuwpijn is meestal chronisch en gaat maar zelden vanzelf over. Lees hier meer over de oorzaken van zenuwpijn.

Pijnprikkels

Door een kleine prikkel, bijvoorbeeld het zachtjes aanraken van uw huid of het dragen van kleding kan bij zenuwpijn, de pijn flink verergeren. Soms wordt de plek ook zonder aanraken veel gevoeliger. Als de pijn langere tijd bestaat, zie je nog meer veranderingen optreden. Het gebied van de pijn kan zich uitbreiden, waardoor er steeds meer pijn ontstaat.

Perifere zenuwstelsel

Bij zenuwpijn worden de uitlopers van de zenuwen actief en geven stroomstootjes af, waarbij een scherpe, brandende pijn ontstaat. Het gebied rondom de beschadigde zenuw wordt hierdoor overgevoelig. Dit kan tot gevolg hebben dat ook andere zenuwen overgevoelig worden.

Centrale zenuwstelsel

Beschadigingen aan het centrale zenuwstelsel zijn nog ingrijpender. Hierbij treedt er, naast pijn, meestal ook ergens in uw lichaam functieverlies op. Een beschadiging in uw ruggenmerg kan niet spontaan genezen. Via een operatie wordt wel getracht om een zenuw buiten het ruggenmerg te herstellen, of een pijnveroorzakende zenuw uit te schakelen. Helaas komt het voor dat zenuwen die zijn uitgeschakeld, spontaan herstellen en wederom pijnprikkels afgeven.

Meer informatie?

Lees hier meer informatie over aandoeningen waarbij zenuwpijn vaak voorkomt.
Bekijk hier de video: Wat is zenuwpijn?