Skip directly to content

AANGEZICHTSPIJN (Trigeminusneuralgie)

Wat is aangezichtspijn (trigeminusneuralgie)?

Aangezichtspijn is een aandoening die gepaard gaan met heftige pijnscheuten meestal aan een kant van het gezicht. Het is een erg pijnlijke aandoening die van de ene op de andere dag kan ontstaan. Soms verdwijnt de pijn spontaan en soms komt de pijn ook maanden of jaren later weer terug. Het aanraken van het gezicht, eten, praten, scheren, tandenpoetsen of zelfs airco en koude wind zijn prikkels die heftige pijnsensaties kunnen veroorzaken. De pijn kan aanvoelen als sterke stroomstoten of heftige kiespijn. Mensen met deze klachten hebben last van aangezichtspijn.

Mensen tussen de 50 en 70 jaar worden het meest getroffen: vrouwen nog iets vaker dan mannen. Een van de problemen bij deze aandoening is dat je aan de buitenkant niets ziet. Aangezichtspijn valt onder te verdelen in twee hoofdvormen:

 • Typische aangezichtspijn
 • Atypische aangezichtspijn

Typische aangezichtspijn

Bij de typische aangezichtspijn is er sprake van prikkeling van de hersenzenuw, de nervus trigeminus. Deze vertakt zich naar drie gebieden in het gezicht:

 • Boven de ogen
 • Rond de neus
 • Onder de mond

Deze vorm wordt ook wel trigeminusneuralgie genoemd. Kenmerkend is dat de pijn op te wekken is door prikkels die normaal gesproken niet pijnlijk zijn, zoals een lichte aanraking. Soms verdwijnt deze pijn vanzelf om dan plotseling weer terug te komen.

Atypische aangezichtspijn

Deze variant komt vaker voor dan trigeminusneuralgie en voelt anders aan. De pijn is het best te omschrijven als flinke kiespijn. Soms is de pijn scherp of soms juist zeurend van aard. Het trekken van een tand of kies helpt meestal niet; de pijn blijft of verergert juist. De oorzaken van atypische aangezichtspijn kunnen uiteenlopend zijn, maar meestal is er sprake van beschadigd zenuwweefsel.

Deze beschadiging kan verschillende oorzaken hebben:

 • Een zware behandeling door de tandarts of kaakchirurg
 • Een prothese
 • Voortdurend knarsetanden
 • Klachten op het gebied van keel, neus en oor

Wat zijn de klachten?

Nauwkeurige klachtenomschrijving
Een huisarts ziet in zijn loopbaan gemiddeld twee tot vier patiënten met typische aangezichtspijn. Doordat het relatief weinig voorkomt is het stellen van een diagnose niet altijd gemakkelijk. Juist daarom is het belangrijk dat mensen met dergelijke klachten naar hun huisarts gaan en deze zeer nauwkeurig omschrijven, zodat de huisarts de juiste diagnose kan stellen. Atypische aangezichtspijn komt vaker voor, maar is moeilijker te behandelen. Dat komt doordat er lang niet altijd een duidelijke oorzaak te vinden is.

 • Chronische pijnklachten, afgewisseld met hevige pijnscheuten
 • Gevoel van speldenprikken, elektrische schokken en messteken
 • Branderige, schrijnende pijn
 • Pijn bij aanraking, warmte of kou
 • Pijn bij beweging, praten, lachen en eten
 • Gevoelsstoornis rond de pijnplekken, waardoor een ‘slapend’ of overgevoelig gevoel in de wang ontstaat
 • Onprettige kriebelingen of gevoel dat mieren over de huid lopen

Gevolgen van zenuwpijn

 • Verminderde levenskwaliteit door constante pijn
 • Last van psychologische druk
 • Moeite met dagelijkse activiteiten of beïnvloeding van uitvoeren van werkzaamheden
 • Depressie of verandering van gedrag, apathie
 • Slaapstoornissen
 • Onbegrip uit de omgeving

Zeventig procent van de patiënten lijdt aan een slaapstoornis. Er treedt interactie op tussen de pijn en de slaap. Een slechte nachtrust veroorzaakt vaak een verergering van de pijn. Ook kan het effect hebben op uw stemming. Er ontstaat een vicieuze cirkel en daarom is het belangrijk om de pijn te behandelen om dit te doorbreken.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Uw behandelend arts is de aangewezen persoon om samen met u tot een optimale behandeling te komen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende soort behandelingen.

Als u denkt dat u zenuwpijn heeft, aarzel dan niet en neem contact op met uw (behandelend) arts. Hoe eerder u erbij bent, des te beter is het te behandelen.