Skip directly to content

ZENUWPIJN BIJ SUIKERZIEKTE (PIJNLIJKE DIABETISCHE NEUROPATHIE)

Wat is pijnlijke diabetische neuropathie?

Volgens het woordenboek is neuropathie het niet goed functioneren van één of meer zenuwen.

Wanneer de bloedsuikerspiegel als gevolg van suikerziekte (diabetes mellitus) niet goed wordt gereguleerd en/of de doorbloeding vermindert, kunnen de zenuwen beschadigd raken en kan er op den duur diabetische neuropathie ontstaan.

Deze zenuwaandoening is een complicatie (bijkomend, ongunstig verschijnsel) van suikerziekte. Het komt zowel voor bij type 1 als bij type 2 variant. Het treft vooral patiënten die tien jaar of langer suikerziekte hebben. Ook komt het vaker voor bij patiënten bij wie de bloedsuikerspiegel vaak ontregeld is geweest.

Wat zijn de klachten?

 • Gevoelloosheid (vooral in de voeten)
 • Het gevoel op watten te lopen
 • Brandende en schietende pijnen (vooral in voeten, soms in handen)
 • Constante, brandende pijn
 • Pijn bij aanraking
 • Gevoel van speldenprikken
 • Elektrische schokken
 • Pijn bij warmte of kou
 • Gevoel of er mieren over de huid lopen
 • Verminderde gevoeligheid voor pijn
 • Verlies van warmte- en koude sensatie (voeten en benen, soms handen)
 • Doffe pijn in de benen
 • Branderig gevoel in de voetzolen
 • Optrekkende pijn of gevoelloosheid vanuit de handen en voeten naar de armen en benen
 • Vermoeidheid veroorzaakt door slecht slapen

Soms ontstaan er problemen met het evenwicht, de coördinatie en het lopen. Patiënten met suikerziekte kunnen een ‘diabetische voet’ ontwikkelen doordat ze zich ongemerkt verwonden door stoten of schaven. Die wondjes kunnen, zeker bij langdurige suikerziekte, gaan zweren. In het ergste geval kan dat leiden tot amputatie.

Neem uw klacht serieus!

Zodra u merkt dat deze klachten beginnen, neem dan contact op met uw behandelend arts om uw klachten te bespreken. In samenspraak met uw arts kan dan bekeken worden welke medicijnen of andere behandelmethodes voor u geschikt zijn.

Gevolgen van zenuwpijn

 • Verminderde levenskwaliteit door constante pijn
 • Last van psychologische druk
 • Moeite met dagelijkse activiteiten of beïnvloeding van uitvoeren van werkzaamheden
 • Depressie of verandering van gedrag, apathie
 • Slaapstoornissen
 • Onbegrip uit de omgeving

Zeventig procent van de patiënten lijdt aan een slaapstoornis. Er treedt interactie op tussen de pijn en de slaap. Een slechte nachtrust veroorzaakt vaak een verergering van de pijn. Ook kan het effect hebben op uw stemming. Er ontstaat een vicieuze cirkel en daarom is het belangrijk om de pijn te behandelen om dit te doorbreken.

Wat kunt u er zelf aan doen?

 • Goed opletten waar u loopt
 • Goede schoenen dragen die niet knellen (bij voorkeur instappers)
 • Advies vragen van een deskundige pedicure/podotherapeut

Uw behandelend arts is de aangewezen persoon om samen met u tot een optimale behandeling te komen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende soort behandelingen.

Als u denkt dat u zenuwpijn heeft, aarzel dan niet en neem contact op met uw (behandelend) arts. Hoe eerder u erbij bent, des te beter is het te behandelen.